Tagastus toimub tagastaja kulul.
Tagasiostmisele on võimalik esitada ainult neid tooteid, mille soetamisest ei ole möödunud rohkem kui 14 päeva.

Kõikide toodete garantiiaeg on 6 kuud või vastavalt tootjate poolsetele tingimustele ka pikem, v.a tooted, milledele on autovalmistaja poolt ette nähtud kindel vahetusvälp (nt rihmad, küünlad, filtrid).

Garantii katab toote materjali ja valmistusvead. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine (näiteks piduriklotside kulumine).
Sama kehtib ka toodetele, mis on valesti paigaldatud mida on puudulikult hooldatud, valesti kasutatud või kasutatud võistlusautol.

Loe lähemalt garantii- ja tagastamistingimused.

NB! Toodete garantii ei tähenda toodete automaatset vahetust uue vastu vaid vastavalt konkreetsetele juhtudele teostakse garantiikorras toote vastavusse viimine defekti kõrvaldamisega soetatud detailil või seadmel!

Kui toode jääb EE lattu, teeme kreeditarve kohe. Kui saadame toote EU lattu tagasi, siis otsustab selle üle EU ladu ning üldjuhul saabuvad kreeditarved järgmise kuu alguseks. Kuu lõpus EU lattu tagastatud tooted nihkuvad järgmisesse kuusse. Summa jäetakse kasutajakontole ettemaksuks. Kui soovite raha tagasi pangakontole, siis palun andke sellest meile teada.

Tagastustele kehtivad meil järgmised üldreeglid:

 1. Toodet ei tohi olla paigaldatud. Kasutatud ja paigaldaldustunnustega tooteid (v.a garantii) tagasi ei osteta!
  - Füüsiliselt töödeldud või sihilikult vigastatud tooteid tagasi ei osteta, samuti puudub neil igasugune garantii.
  - Valesti paigaldatud või demontaazil rikutud tooteid tagasi ei osteta ning neil puudub igasugune garantii.
 2. Toode peab olema originaalpakendis ja puhas (ilma rasvaste sõrmejälgede jne). Ilma originaalpakendita tooteid tagasi ei osteta!
 3. Müügipakendile ei tohi kirjutada ja kleepida silte. Rikutud müügipakendiga toodet tagasi ei osteta!
 4. Tagastataval tootel peavad olema säilinud kõik AllCar või Polcar kleepsud, hologrammid. Nende puudumisel toodet tagasi ei osteta (oleme avastanud ka võltsitud POLCAR/ALLCAR silte).
 5. Märkega "Kuni laoseisu lõppemiseni" või tehasest eritellimusena tellitud tooteid "Ainult tellimisel" tagasi ei osteta.
 6. Täita tuleb tagastusavaldus (www.allcar.ee/blanketid.php).
 7. Paigaldus-kasutusjälgedega toote puhul täidetakse Polcar Complaint Form (garantiitagastusavaldus, võib täita ka eesti keeles).
  Kasutusjälgedega tooteid saab menetleda ainult garantiikorras REAALSE PÕHJUSEGA!
  - Tagastamise põhjus PEAB olema lahti kirjutatud.
  - Kohustulikud on auto andmed, millele toode ei sobinud (eriti tähtis! Sõiduki VIN kood).
  - Keredetailide mittesobimisel on pildiline info kohustuslik! Alati tuua välja mõõtmete erisused, näiteks 5mm pikem või 1cm lühem jne.
  - Defektse toote puhul peab info meieni jõudma koheselt (pildista toode ja edastada koheselt klienditeenindus@allcar.ee), kuid mitte hiljem kui 48 h pärast kauba kättesaamist. Hilisemate pretensioonide arvestamisest on AllCar OÜ õigus keelduda.
Blankettide täitmiseks saab alati abi ja juhendeid meie klienditeenindusest tel: +372 58503353.
Tagastatavate toodete toomiseks otse meie lattu kliendi transpordiga meie lao aadressil, tuleb see eelnevalt meiega kooskõlastada.

Toode tagastatakse aadressile:
Penijõe tee 4a
Lihula
Lääneranna vald
90304 Eesti


Eripakendid (Return Seal):
Eripakend on hermeetliselt suletud läbipaistev plommitud pakend. Pakend on kasutusel kõikide elekroonikaseadmete, andurite ja väliskeskkonna mõjusid kartvate toodete puhul (nt EGR klapid). Pakend on kasutusel ka toodetel, mille puhul ka sõrmejälg rikub (söövitab ja korrodeerib) toote tööpinnad. Eripakendisse suletud tooteid on soovitav paigaldada spetsiaalsete kummikinnastega, kus kokkupuude nahaeritistega on välistatud.
Pakendi võib avada ainult kindla sooviga seade või varuosa paigaldada. Varuosaga tutvumiseks või väliseks vaatluseks puudub vajadus pakendit eemaldada - pakend on läbipaistev ning pakendi sisu väga hästi vaadeldav. Eripakendi avamisel ei saa toodet enam tagastada.

NB! Pakendeid ei tohi sulgeda pruuni pakketeibiga, maalriteibiga, nn MacGyver-i teibiga. Need rikuvad pakendi. Soovitav on pakendeid mitte uuesti sulgeda või kasutada selleks läbipaistvat pakketeipi.
Tagastatava toote pakend peab olema kiletatud või muul moel kaitstud, et vältida pakendi riknemist transpordifirma siltidega (väga raskesti eemaldatavad, enamasti rikuvad pakendi) ja vältimaks muid kahjustusi transpordil.
Pakendid avada korrekselt ettenähtud kohtadest viisil, mis säilitab pakendi ja võimaldab teda taaskasutada varuosa säilimise tagamiseks ladustamisel töökojas, laos või hoiuruumis juhtudel, kui varuosa ei monteerita koheselt. Pakendeid ei tohi mitte mingil juhul rebida, käristada - see rikub pakendi ja toodet ei ole enam võimalik tagastada. Pakendit ei tohi rikkuda ja utiliseerida enne, kui toode monteeritud lõplikult ja on 100% veendutud, et toode on korras, korrekselt monteeritud ja tootel ei esine varjatud garantiilisi probleeme. Peale seda ei ole pakendi säilitamine enam kohustuslik, kuid soovituslik säilitada vähemalt toote kohustusliku garantiiaja jooksul, s.o 6 kuud. Pakend võib olla oluliseks pidepunktiks toote tootja ja toote päritolu tõendamiseks.
Pakendi korrektne avamine ja säilitamine jätab teile taganemistee juhuks, kui toodet on mingil põhjusel vaja tagastada või suunata garantiisse. Garantiijuhtudel on pakend väga oluline lisainfo allikas. Pakend on vajalik ka kullertranspordi vigastuste tõendamiseks. Kui pakend on hävinenud, on väga raske tõendada, et vigastused tekkisid toote või varuosa transportimisel. Samuti näitab pakend, millisel viisil on vigastus tekkinud. Tagasiside info annab meile võimaluse ka tootjat informeerida pakendi transpordikindlamaks muutmisel.

PS! Vältimaks eos tagastusi ja sellega seotud sekeldusi ning paberimäärimist, on soovitav võtta ühendust meie klienditeenindusega telefoni teel ja täpsutada toodete sobivus ning kvaliteet enne toote tellimist. Klienditeeninduse inimesed on väga hästi ka praktikas kursis toodete kvaliteediga. Neil on olemas nii müügi kui tagastusstatistika. Samuti saavad klienditeenindajad teha päringu toote kohta teistesse firmadesse, kes on vahetult enne sama toodet ostnud (nt stiilis kuidas koodiga see ja see detail sobis või mida on vaja teha, et detail paigaldada probleemideta).
Ka kataloog on üles ehitatud kvaliteeti arvestavalt. Meie jaoks ei ole oluline tootja ega tootja pakend/pakendaja vaid toote enda kvaliteet. Kindlustustööde puhul on soovitav valida tooted kvaliteediga 1-4 või siis Roheline ja Kollane tsoon. Punase tsooni tooted on hea "B" grupp, kuid väga ebaühtlase kvaliteeditasemega. Kõrgema kvaliteediga toode võib kohati olla isegi odavam, seetõttu palume mitte juhinduda rahva seas levinud reeglist "kallim toode on alati parem", "tuntud bränd alati parem". Kahjuks pole see nii.

Ostukorv on tühi