Tagastus toimub Tagastaja kulul !
 
Tagasiostmisele on võimalik esitada ainult neid tooteid, mille soetamisest ei ole möödunud rohkem kui 14 päeva.
1. Toodet ei tohi olla paigaldatud.
2. Toode peab olema originaalpakendis ja puhas (ilma rasvaste sõrmejälgede jne. jne ).
3. Müügipakendile ei tohi kirjutada ja kleepida silte. Rikutud müügipakendiga või ilma müügipakendita toodet tagasi ei osteta.
4. Tagastataval tootel peavad olema säilinud kõik AllCar või Polcar kleepsud, hologrammid. Nende puudumisel toodet tagasi ei osteta. (oleme avastanud ka võltsitud  
     POLCAR/ALLCAR silte)
5. Täita tuleb tagastusavaldus (www.allcar.ee/blanketid)
         Originaalpakendis, kasutamata ja puhta toote puhul tuleb täita tavatagastusblankett. (kohustuslikuks on alati sõiduki VIN kood, milllele toode ei sobinud ja põhjuse lahti
         kirjutus) Tagastada ei saa avatud eripakendiga tooteid ! Need riknevad lahtise pakendiga ja pakendi hermeetilisus on kohustuslik. (EGR klapid ja elektroonika)
 
        Monteeritud või garantiilise põhjusega tooteid saab suunata garantiimenetlusse ainult "Polcar Complaint Formi -ga" Kohustuslikud on ka pildid defektidest !!!
     Pildistada võib ka mobiiltelefoniga ning pildid koos tootekoodiga ja soetamisarve numbriga ning samuti Polcar Complaint form edastada ka E-kirjana
     meiliaardessile   klienditeenindus@allcar.ee.. Kõik tagastuslehed tuleb välja printida kohustuslikus korras ja lisada tagastavale tootele, et tagastusosakond 
     suudaks tooted tuvastada . Äärmiselt oluline segaduste vältimiseks.
 
5.0  Paigaldusjälgedega toote puhul täidetakse Polcar Complaint Form (garantiitagastusavaldus) (võib täita ka eesti ja vene keeles). (kasutusjälgedega tooteid saab menetleda
       ainult  garantiikorras REAALSE PÕHJUSEGA)
5.1. Tagastamise põhjus PEAB olema lahti kirjutatud ning märgitud tööde teostaja firma andmed. Kohustuslikud on ka paigaldus ja demontaazi ajad !
5.2. Kohustulikud on auto andmed, millele toode ei sobinud (eriti tähtis! Sõiduki VIN kood) 
       Blankettide täitmiseks saab alati abi ja juhendeid meie klienditeenindusest tel: 58503353
5.3. Keredetailide ja ka muude toodete mittesobimisel on pildiline info kohustuslik ! Alati tuua välja mõõtmete erisused, (a`la näiteks 5mm pikem või 1cm lühem jne jne.)
5.4. Defektse toote puhul peab info meieni jõudma koheselt (pildista toode ja edastada koheselt), kuid mitte hiljem kui 48 Tunni pärast. Hilisemate pretensioonide 
        arvestamisest  on AllCar OÜ õigus keelduda.    
       Toode tagastatakse aadressile, kust see väljastati ( http://allcar.ee/kontakt.php ) Tagastus toimub tagastaja kulul. 
       Haruldaste ja väheliikuvate toodete puhul toimub tagasiost vähendatud väärtuses või vastavalt kliendilepingule, on AllCar OÜ-l õigus keelduda tagasiostust.    
       Ilma originaalpakendita tooteid tagasi ei osteta!
       Rikutud pakendiga tooteid tagasi ei osteta ! 
       Kasutatud ja paigaldaldustunnustega tooteid tagasi ei osteta.
       Määritud pakendiga või määrdunud toodeid tagasi ei osteta     
       (pahtlitolm, rasvased sõrmejäljed, õlised käpajäljed, jalajäljed tootepakenditel , tahm , ülevärvitud tooted jne. jne.) 
       Hermeetilisi säilituspakendeid ei tohi avada lihtsalt vaatluseks, vaid ainult siis, kui olete 100% veendunud, et toode on sobiv ja paigaldatakse.
       Avatud eripakendis tooteid tagasi ei osteta. 
       Füüsiliselt töödeldud või sihilikult vigastatud tooteid tagasi ei osteta, samuti puudub neil igasugune garantii.
       Valesti paigaldatud või demontaazil rikutud tooteid tagasi ei osteta ning neil puudub igasugune garantii.  
       Märkega "lõpumüük" , "tagasiostmisele ei kuulu" või tehasest eritellimusena tellitud tooteid tagasi ei osteta. ENNE taolise märkega toodete tellimist kindlasti konsulteerida 
       meie klienditeenindusega !
 
NB! Pakendeid ei tohi sulgeda pruuni pakketeibiga, maalriteibiga, nn MacGyver-i teibiga. Need rikuvad pakendi. soovitav on pakendeid mitte uuesti sulgeda või kasutada    
       selleks läbipaistvat pakketeipi. Tagastatava toote pakend peab olema kiletatud, et vältida pakendi riknemist transpordifirma siltidega (väga raskesti eemaldatavad,  
       enamasti rikuvad pakendi) või vältimaks toote märgumist transpordil.
 
Tooted tagastatakse aadressile:
Lääneranna vald
Lihula
Penijõe tee 4a
90304
 
AllCar OÜ on kinnine hulgiladu ning avalikku müüki ei toimu. Lisainfo tel: 58503353
 
 
Lugupidamisega
 
AllCar Klienditeenindus
 
 
 
Polcar PPH ametlik esindaja eestis

Ostukorv on tühi